GRUPA HOFA d.o.o.

Cara Dušana bb
Laktaši, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 490 666
Fax: +387 51 490 665
e-mail: info@grupahofa.ba

Žiro-račun broj: 199-056-00528080-56
PIB: 403260730004
JIB: 4403260730004
BR. RJEŠENJA: 057-0-Reg-11-000057

Radno vrijeme: pon-pet, 8 - 16 h

Direktor: Fabiano Trovo
Direktor: Brane Hočvar
Komercijalista: Siniša Vuković +387 66 00 23 23
Kontakt: Slaviša Aleksić +387 66 00 23 24


Prikaži GRUPA HOFA na većoj karti